ชุดสูบน้ำเพื่อการเกษตร ชุดที่1

 

รายละเอียด 

-แผงโซลาร์เซลล์ 300W 4 แผ่น

-Inverter + ปั้มน้ำ DC 1000W  และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   

แผนที่ร้าน