เสาไฟสปอต์ไลทโซลาร์เซลล์ 40w

 

ราคาพิเศษชุดละ :  3,500 บาท

 

 

รายละเอียด

1.แผงโซลาร์เซลล์ 

2.หลอดไฟสปอต์ไลท

3.ตู้ไฟ

4.อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

แผนที่ร้าน